Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία δικτυακών υποδομών και λογισμικού στη διασύνδεση του eΠΔΕ με εξωτερικά συστήματα

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

27/5/2022

Αρ ΕΣΗΔΗΣ: 16300.1

Το έργο αφορά την τεχνική υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία δικτυακών υποδομών  και λογισμικού στην διασύνδεση του eΠΔΕ με εξωτερικά συστήματα.  Στο πλαίσιο της υποστήριξης του συγκεκριμένου έργου απαιτείται: 

• Η διαρκής υποστήριξη και δυνατότητα παρέμβασης στα συστήματα των τελικών χρηστών προκειμένου να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος του e-pde.

• Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, οργανωμένα και αποδοτικά, ώστε η υπολογιστική υποδομή να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση λειτουργίας για την κάλυψη τεχνικών δυσλειτουργιών που συνδέονται με την πολυπλοκότητα του ίδιου του συστήματος καθώς και με τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση των εξωτερικών πληροφοριακών συστημάτων του.

CPV: 72253000-3

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Π/Υ χωρίς ΦΠΑ: 33.870,97 Π/Υ με ΦΠΑ: 42.000

Διάρκεια έργου

12 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

7/6/2022 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/5/2022

ΜΟΔ Α.Ε.