Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη χρηστών και εφαρμογών σε θέματα κατάθεσης ζητημάτων από τους δικαιούχους του ΠΔΕ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

26/5/2022

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 160304

Περιγραφή: Το έργο αφορά «Υποστήριξη χρηστών και εφαρμογών σε θέματα κατάθεσης ζητημάτων από τους δικαιούχους του ΠΔΕ». Στο πλαίσιο της υποστήριξης του συγκεκριμένου έργου απαιτείται:

• Η διαρκής ενημέρωση σε τεχνικό επίπεδο για τις υφιστάμενες ή νέες εφαρμογές, η γνώση των οποίων απαιτείται για την ορθή και αποτελεσματική υποστήριξη των χρηστών κατά τη διαδικασία κατάθεσης αιτημάτων από τους δικαιούχους του ΠΔΕ.

• Η παροχή υπηρεσιών στους χρήστες για την κατανόηση των σταδίων αντιμετώπισης ενός προβλήματος που σχετίζεται με τη χωρική και χρονική πολυπλοκότητα αιτημάτων κατά τη διαδικασία κατάθεσής τους στο πληροφοριακό σύστημα.

• Η επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες όσον αφορά τη χρήση απλών και σύνθετων δομών δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος.

 

CPV: 72253000-3

Π/Υ χωρίς ΦΠΑ 31.854,84€

Π/Υ με ΦΠΑ: 39.500€ 

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Π/Υ χωρίς ΦΠΑ: 31.854,84€ Π/Υ με ΦΠΑ: 39.500€

Διάρκεια έργου

12 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

6/6/2022 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικασία: Μητρώο, 3 προσφορές

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/5/2022

ΜΟΔ Α.Ε.