Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε (ΕΣΗΔΗΣ 143200)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

23/11/2021

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.»,

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παρατάθηκε ως 14/12
  • για τεχνικούς λόγους του ΕΣΗΔΗΣ νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 22α Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30.

CPV: 90919200-4.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πλήρους και αποτελεσματικής καθαριότητας των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. η οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ 78Α στην Αθήνα καθώς και σε χώρους γραφείων στο κτήριο COSMOS επί της οδού Κηφισίας 125-127 στην Αθήνα. Προκειμένου η εταιρεία να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο καθαριότητας για το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους της κατ’ εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που ισχύουν, έχει προβεί στη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, όπως αυτές προδιαγράφονται στο Παράρτημα I του τεύχους Διακήρυξης.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

183.811,68 € με δικαίωμα προαίρεσης αξίας 38.294,10€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Διάρκεια έργου

24 μήνες (με ημερομηνία έναρξης όχι νωρίτερα από τις 12 Απριλίου 2022)

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

14/12/2021 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, Κωδικός διαγωνισμού: 143200

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2021

ΜΟΔ Α.Ε.