Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συμπληρωματικές μελέτες επισκευής Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

12/11/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης μελετών για «Συμπληρωματικές μελέτες επισκευής Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου».

Μέσω του ενιαίου καταλόγου μελετητών και παρόχων υπηρεσίες τεχνικής φύσεως της ΜΟΔ ΑΕ και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

CPV:

  • 71321000-4 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
  • 71322000-1 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού
  • 71335000-5 – Τεχνικές μελέτες

 

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

55.411,73€ χωρις ΦΠΑ (68.710,55€ με ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

4 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

26/11/2021 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τηλέφωνο : 213 13 10 358
Ηλεκτρ. δ/νση  azisimopoulos@mou.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
Φαξ
210 7700502
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2021

ΜΟΔ Α.Ε.