Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υπηρεσίες λειτουργίας συστήματος καταχώρησης και διαχείρισης στοιχείων στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

7/10/2021

Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία συστήματος καταχώρησης και διαχείρισης στοιχείων στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

Ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

13/10/2021 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΜΟΔ Α.Ε., Λουΐζης Ριανκούρ 78Α, Τ.Κ. 115 24, Αθήνα

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
Φαξ
210 7700502
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/10/2021

ΜΟΔ Α.Ε.