Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ευάγγελος Ζαχαράκης, Μέλος ΔΣ

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο την εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων σε αλγοριθμικά παίγνια και μοντέλα διαπραγματεύσεων. Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στον ηλεκτρονικό αυτοματισμό (Η/Υ), επίσης από το ΕΚΠΑ.

Πολυετής εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), έχοντας ασκήσει τα καθήκοντα του στελέχους ομάδων υλοποίησης έργων, καθώς και προϊσταμένου Μονάδας, αναπληρωτή διευθυντή και διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας.

Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο 2012 – 2015 με ευθύνη διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και του σχεδιασμού του Ε.Π. για την Εκπαίδευση της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας για θέματα Ευρωπαϊκών Πόρων στην Κυβέρνηση Παπαδήμου.

Τέλος, ως εκπαιδευτικός διαθέτει διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική, ενώ έχει ασκήσει και τα καθήκοντα σχολικού συμβούλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2023

ΜΟΔ Α.Ε.