Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Απολογισμός 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/2/2021

Συνοπτικός Απολογισμός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Οικονομικός Απολογισμός του Έτους 2020

  • PDF (910,44 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2022

ΜΟΔ Α.Ε.