Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ως φορέας διαχείρισης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 330 από 33

Κωδικός MIS: 464776

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου

Άξονας Προτεραιότητας: 12. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής-Νότιο Αιγαίο

Ημερομηνία Ένταξης: 12/12/2013

Κωδικός MIS: 464774

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Άξονας Προτεραιότητας: 01. Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων

Ημερομηνία Ένταξης: 11/12/2013

Κωδικός MIS: 453149

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Άξονας Προτεραιότητας: 01. Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων

Ημερομηνία Ένταξης: 02/09/2013

Κωδικός MIS: 448267

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου

Άξονας Προτεραιότητας: 12. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής-Νότιο Αιγαίο

Ημερομηνία Ένταξης: 04/07/2013

Κωδικός MIS: 448175

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Άξονας Προτεραιότητας: 01. Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων

Ημερομηνία Ένταξης: 27/06/2013

Αποτελέσματα 1 - 10 από 330 από 33
ΜΟΔ Α.Ε.