Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Πληροφοριακά έντυπα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 35 από 4 σελίδες
Ένθετο ημερολογίου 2024


Ημερομηνία δημοσίευσης:14/12/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Έργα που στηρίζει η ΜΟΔ στους Δήμους – Αποδελτίωση τύπου, Ιανουάριος 2020-Φεβρουάριος 2023


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/4/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Ένθετο ημερολογίου ΜΟΔ 2023


Ημερομηνία δημοσίευσης:13/1/2023
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Ένθετο ημερολογίου ΜΟΔ 2022


Ημερομηνία δημοσίευσης:11/1/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Ένθετο ημερολογίου ΜΟΔ 2021


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/1/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Δημοτικά έργα Βιοαποβλήτων και Ανακύκλωσης - Πώς μπορεί να βοηθήσει η ΜΟΔ


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/5/2020
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Ένθετο ημερολογίου ΜΟΔ 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/12/2019
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Ένθετο ημερολογίου ΜΟΔ 2019


Ημερομηνία δημοσίευσης:1/1/2019
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Ένθετο ημερολογίου ΜΟΔ 2018


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/7/2018
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τη Μονάδα Υλοποίησης Έργων σε Δήμους μικρών νησιών


Ημερομηνία δημοσίευσης:17/3/2017
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 35 από 4 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.