Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα

Η ΜΟΔ, μετά από αίτημα του Δήμου Σουλίου και σε συνεργασία με τον Δήμο Πάργας υποστηρίζει τον σχεδιασμό ενός μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην περιοχή του μυθικού ποταμού Αχέροντα. Για τον σχεδιασμό του προγράμματος έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των δύο Δήμων, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Φορέα Διαχείρισης στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά και των αναπτυξιακών εταιρειών ΗΠΕΙΡΟΣ και ΕΤΑΝΑΜ.

Για τη σύνταξη του προγράμματος συστάθηκε Ομάδα Σχεδιασμού από στελέχη των «εταίρων» καθώς και άλλων επιστημονικών και λοιπών φορέων με σχετική τεχνογνωσία. Ως καταλύτης για όλες τις ενέργειες μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του Προγράμματος Αχέροντα λειτουργεί Ομάδα Υποστήριξης της ΜΟΔ. Η υποστήριξη παρέχεται τόσο σε τεχνικό/επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να:

 • διαμορφωθεί το τυπικό πλαίσιο συνεργασίας της εταιρικής σχέσης, δηλαδή η Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη
 • εκπονηθεί το στρατηγικό σχέδιο για την περιοχή από την Ομάδα Σχεδιασμού
 • συντονιστεί η διαβούλευση με τους όλους τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους
 • σχεδιαστεί το αναλυτικό σχέδιο δράσης με ανάλυση σε δράσεις και έργα
 • εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότησή του
 • βοηθηθούν οι φορείς της εταιρικής σχέσης στην ωρίμανση των δράσεών του.

Η περιοχή παρέμβασης έχει προσδιοριστεί με τη συμφωνία των εταίρων και αφορά περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου που καλύπτει 41 Δημοτικές  και Τοπικές Κοινότητες σε 5 Δήμους, κυρίως των Δήμων Πάργας και Σουλίου, έχει έκταση  509.048 τ.χλμ και πληθυσμό 15.432 κατοίκους.

O βασικός στρατηγικός στόχος του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα», όπως αποτυπώνεται στην Προγραμματική Σύμβαση – Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης είναι «η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στηριγμένη στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο ιδιαίτερο περιβάλλον της και με ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού της ενδιαφέροντος».

Από την ανάλυση που έγινε από την Ομάδα Σχεδιασμού διαμορφώθηκαν 6 Στρατηγικοί Στόχοι:

 • ΣΣ1. Ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας του μυθικού Αχέροντα
 • ΣΣ2. Ανάδειξη της ιστορικής αξίας της περιοχής
 • ΣΣ3. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
 • ΣΣ4. Οργάνωση υποδομών και επιχειρηματικότητας
 • ΣΣ5. Ενίσχυση της καινοτομίας ως παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης
 • ΣΣ6. Ανάσχεση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 4 άξονες παρέμβασης με δράσεις από τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους.

 1. Ανάδειξη και προστασία φυσικού περιβάλλοντος
 2. Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικού αποθέματος
 3. Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας και
 4. Στήριξη της παραγωγής τοπικών προϊόντων και σύνδεσή τους με την τουριστική δραστηριότητα.

Στις 21/11/2018 στο Καναλάκι παρουσιάστηκε από στελέχη της ΜΟΔ στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  το τελικό κείμενο του Προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. € (κυρίως πρόγραμμα) και θα ακολουθήσει η εκπόνηση των μελετών και η «ωρίμανση» των έργων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021–2027. Επίσης περιλαμβάνει πρόδρομες δράσεις που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2020 (10 εκ. €) καθώς και μελλοντικές δράσεις ύψους 10 εκ. €.

Στις 25 Ιανουαρίου 2019 διοργανώθηκε ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος στη Γλυκή Θεσπρωτίας.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.