Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Αποτελέσματα 1 - 10 από 28 από 3

Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Αγίου Βασιλείου

Έχει λήξει

Υποστήριξη του Δήμου Αγίου Βασιλείου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης

Περίοδος υποβολής: 2/12/2013 - 15/1/2014

Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Αποκορώνου

Έχει λήξει

Υποστήριξη του Δήμου Αποκορώνου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Περίοδος υποβολής: 2/12/2013 - 15/1/2014

Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Μεσσήνης

Έχει λήξει

Υποστήριξη του Δήμου Μεσσήνης με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Μεσσηνίας

Περίοδος υποβολής: 2/12/2013 - 15/1/2014

Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Μετσόβου

Έχει λήξει

Υποστήριξη του Δήμου Μετσόβου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ιωαννίνων

Περίοδος υποβολής: 2/12/2013 - 15/1/2014

Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Πλατανιά

Έχει λήξει

Υποστήριξη του Δήμου Πλατανιά με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Περίοδος υποβολής: 2/12/2013 - 15/1/2014

Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Πύλου-Νέστορος

Έχει λήξει

Υποστήριξη του Δήμου Πύλου - Νέστορος με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Μεσσηνίας

Περίοδος υποβολής: 2/12/2013 - 15/1/2014

Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Ρεθύμνης

Έχει λήξει

Υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης

Περίοδος υποβολής: 2/12/2013 - 15/1/2014

Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας»

Έχει λήξει

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου "Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας".

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Γρεβενών

Περίοδος υποβολής: 21/10/2013 - 29/11/2013

Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου "Εργασίες Προστασίας της Λίμνης Καστοριάς" (Έργο Προτεραιότητας Νο 133)

Έχει λήξει

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου "Εργασίες Προστασίας της Λίμνης Καστοριάς" (Έργο προτεραιότητας Νο 133).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Καστοριάς

Περίοδος υποβολής: 22/3/2013 - 15/5/2013

Μελέτες για την ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος και προώθηση της ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη

Έχει λήξει

Εκπόνηση μελετών ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου και εκθεσιακών δράσεων για την ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος και την προώθηση της ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χαλκιδικής

Περίοδος υποβολής: 2/5/2012 - 15/7/2012

Αποτελέσματα 1 - 10 από 28 από 3
ΜΟΔ Α.Ε.