Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 97 από 10 σελίδες

2ος κύκλος εκπαίδευσης «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες»

12/7/2024

15-19/07/2024 πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο 2ος κύκλος της εκπαίδευσης με τίτλο «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».

Εκπαίδευση σε προηγμένες λειτουργίες excel

12/7/2024

Στις 16 & 17/07/2024 πραγματοποιείται ο δεύτερος κύκλος της διαδικτυακής εκπαίδευσης με θέμα «Προηγμένες λειτουργίες excel για στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών».

Συλλογικά Όργανα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών

25/6/2024

Στις 27 & 28/6/2024 θα πραγματοποιηθεί μέσω εικονικής τάξης εκπαίδευση με τίτλο «Συλλογικά Όργανα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών».

Διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων και μελετών μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

21/6/2024

Στις 25 & 26/6/2024 θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων και μελετών μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».

Eκπαίδευση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα (Web Services) 2021-2027».

17/6/2024

Στις 18/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα (Web Services) 2021-2027».​

Ειδικά θέματα εφαρμογής του ν.4412/2016 στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών

17/6/2024

Στις 19/6/2024 θα πραγματοποιηθεί μέσω εικονικής τάξης εκπαίδευση με τίτλο «Ειδικά θέματα εφαρμογής του ν.4412/2016 στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών»​.

Εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021-2027 και Δελτία Πράξης και Παρακολούθησης»

17/6/2024

Στις 20/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021-2027 και Δελτία Πράξης και Παρακολούθησης»​

Εκπαίδευση με τίτλο "ΚΗΜΔΗΣ – Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες"

14/6/2024

Στις 17/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «ΚΗΜΔΗΣ – Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».​

Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες

7/6/2024

Κατά το διάστημα 10 - 14/06/2024 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  εκπαίδευση με τίτλο «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».​​

Ειδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες και Τεχνικές & Εργαλεία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

7/6/2024

Κατά το διάστημα 27 & 28/05/2024 πραγματοποιήθηκε  εκπαίδευση με τίτλο «Ειδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες και Τεχνικές & Εργαλεία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων».​​​

Αποτελέσματα 1 - 10 από 97 από 10 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.