Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι οικισμοί της επικράτειας με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων (οικισμοί Γ’ προτεραιότητας) θα έπρεπε να εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέχρι το τέλος του 2005.

Σύμφωνα με την  αναθεωρημένη μεθοδολογία (Εγκύκλιος YΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/21921/141) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 2019, υπάρχουν στη χώρα 399 οικισμοί Γ προτεραιότητας. 

Για να αντιμετωπιστεί το σημαντικό αυτό θέμα, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομίας & Ανάπτυξης, και Εσωτερικών, μαζί με τους συλλογικούς φορείς της αυτοδιοίκησης (ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και ΕΔΕΥΑ), με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση και συνεργάζονται για τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ενιαίου «Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων» για αυτούς τους οικισμούς, το οποίο αποτελείται από 13 Περιφερειακά Σχέδια.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης, όργανο λήψης αποφάσεων με εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και πρόεδρο τον ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, συνεδριάζει σε τακτική βάση. Η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων αποτελεί τον επιχειρησιακό μηχανισμό για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων, με κύριο πυλώνα τη ΜΟΔ.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης συνεδρίασε τον Φεβρουάριο του 2020 με νέα σύνθεση και εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναμόρφωση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων προκειμένου να περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη πληροφορία και να καλύπτεται επαρκώς ο αναγκαίος όρος για τα λύματα. Σύμφωνα με τον "αναγκαίο όρο", η χώρα πρέπει να διαθέτει ένα ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για τον τομέα ΛΥΜΑΤΩΝ σε εφαρμογή μέχρι και το 2027 που να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων.

Τα επικαιροποιημένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια θα περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2027 και τις  επενδύσεις για το σύνολο των οικισμών προτεραιότητας της χώρας (α’, β’, γ’). Επιπλέον, θα προβλέπονται οι  επενδυτικές ανάγκες για την αποκατάσταση προβλημάτων σε υφιστάμενες υποδομές, ώστε να καλυφθεί ο αναγκαίος όρος για τα λύματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Στην 6η Επιτροπή Καθοδήγησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων οικισμών προτεραιότητας στις 21/12/2020 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της επιτροπής με δικαίωμα ψήφου το ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ για την κάλυψη του αναγκαίου όρου της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Το Εθνικό Σχέδιο αφορά 482 οικισμούς της χώρας και αποτελείται

  • από την Επιτελική Σύνοψη και
  • τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων (που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2020).

 

Δείτε  ΕΔΩ τα αρμόδια στελέχη της Τεχνικής Γραμματείας ανά Περιφέρεια στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε καθώς και τον ορισμό  συντονιστή  της τεχνικής γραμματείας.

Δείτε συνοπτικά τις συνολικές ανάγκες χρηματοδότησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων:

 

Στη βιβλιοθήκη που ακολουθεί, θα βρείτε τις αποφάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης ανά συνεδρίαση, τα 13 Περιφερειακά Σχέδια, την απόφαση έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου και την απόφαση τροποποίησης της Επιτελικής Προγραμματικής Σύμβασης.


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 41 από 5 σελίδες
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Εξαμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Ιούνιος 2024


Ημερομηνία δημοσίευσης:26/6/2024
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Εξαμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Δεκέμβριος 2023


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/12/2023
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Εξαμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Ιούνιος 2023


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/6/2023
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Τετραμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Σεπτέμβριος 2022


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/9/2022
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Τετραμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Μάιος 2022


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/5/2022
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Τετραμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης, Νοέμβριος 2021


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/11/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Τροποποιημένη Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των έργων διαχείρισης λυμάτων των οικισμών προτεραιότητας στην Ελλάδα


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/2/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
6η συνεδρίαση Επιτροπής Καθοδήγησης Λυμάτων Οικισμών προτεραιότητας


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ


Ημερομηνία δημοσίευσης:5/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Επιτελική Σύνοψη Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων – Νοέμβριος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:5/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 41 από 5 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.