Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη Ρομά στον Δήμο Χαλανδρίου

Η ΜΟΔ ξεκίνησε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου τον Νοέμβριο 2016 με στόχο την εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη των Ρομά που διαβιούν στην περιοχή.

Πρόκειται για πιλοτικό σχέδιο στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ με στόχο να υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής. Αφορά τους καταυλισμούς «Πάτημα ΙΙ» και «Νομισματοκοπείο», οι οποίοι σύμφωνα με την απογραφή το 2015 αριθμούν ο μεν πρώτος 6 οικογένειες (28 άτομα), ο δε δεύτερος 82 οικογένειες (315 άτομα).

Ο σχεδιασμός του προγράμματος ακολούθησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου οι παρεμβάσεις να έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και να επιλύσουν ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι Ρομά όσο και οι δημότες του Χαλανδρίου γενικότερα. Στόχος του ήταν να προταθούν εφικτές και βιώσιμες λύσεις που ταυτόχρονα να ικανοποιούν τόσο τους περιφερειακούς και εθνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς στόχους της στρατηγικής 2020.

Σήμερα, βάση του αρχικού σχεδιασμού έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των οικογενειών που διαβιούσαν στον καταυλισμό Πάτημα ΙΙ, ενώ παράλληλα έχουν ικανοποιηθεί για τον συγκεκριμένο πληθυσμό οι γενικότεροι στόχοι του σχεδίου ως προς:

  • την εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»
  • την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
  • τη διασφάλιση ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα και
  • τη δημιουργία ικανών συνθηκών για ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Τέλος, αναμένεται η ένταξη του Σχεδίου Δράσης στο ΠΕΠ Αττικής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω στόχοι και για τον πληθυσμό του καταυλισμού "Νομισματοκοπείο".

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.