Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 124507/24.11.2020 (ΦΕΚ 5228/Β/25.11.2020) Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας».

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/11/2020

  • PDF (169,76 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2020

ΜΟΔ Α.Ε.