Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα "Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων" 2021-2027

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/12/2022

Η Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 16.12.2022 για την έγκριση του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» στην Ελλάδα, καθώς και το πλήρες κείμενο του προγράμματος.

  • RAR (645,33 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/5/2023

ΜΟΔ Α.Ε.