Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίησης του έργου "Συμπληρωματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιρίου Πλ. Κάνιγγος"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2022

Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιρίου Πλ. Κάνιγγος»

  1. Εργασίες εσωτερικών ελαιοχρωματισμών στο κτίριο του ΥΠΑΝΕΠ στην οδό Κάνιγγος και
  2. Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης της λειτουργίας των ρολών των εξωτερικών κουφωμάτων
  • PDF (630,27 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.