Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 787 από 79 σελίδες
ΚΥΑ 107577/10.11.2022 ΦΕΚ 5808/Β/15.11.2022 Αναδιάρθρωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/11/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Λειψών για τη θεώρηση / έγκριση της Μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου και την αναβάθμιση του χώρου του λιμένα»


Ημερομηνία δημοσίευσης:10/11/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
ΚΥΑ 105209/02.11.2022 (ΦΕΚ 5661/Β/07.11.2022) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/11/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
ΚΥΑ 103119/26.10.2022 (ΦΕΚ 5597/Β/01.11.2022 Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 99520/17.10.2022 «Σύσταση και Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”


Ημερομηνία δημοσίευσης:1/11/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΥΑ 2618/13.10.2022 (ΦΕΚ 5375/Β/18.102022 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/10/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΥΑ 99520/17.10.2022 (ΦΕΚ 5417/Β/19.10.2022) Σύσταση και διάρθρωση της ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Ημερομηνία δημοσίευσης:17/10/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΥΑ 98808/14.10.2022 (ΦΕΚ 967/ΥΟΔΔ/14.10.2022) Διορισμός των μελών, πλην του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:14/10/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΥΑ 97739/11.10.2022 (ΦΕΚ 5293/Β/13.10.2022) Αναδιάρθρωση ΕΥΔ Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»


Ημερομηνία δημοσίευσης:13/10/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΥΑ 94728/04.10.2022 (ΦΕΚ 5229/Β/10.10.2022 Διάρθρωση ΕΥΔ Προγράμματος “Μεταφορές”


Ημερομηνία δημοσίευσης:10/10/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΥΑ 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Διάρθρωση ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»


Ημερομηνία δημοσίευσης:5/10/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 787 από 79 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.