Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 755 από 76 σελίδες
ΥΑ 68168/05.07.2022 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ ΑΕ (ΦΕΚ 3607/Β/09.09.2022)


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/9/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του Δημόσιου Τομέα


Ημερομηνία δημοσίευσης:2/8/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Νεστορίου για την υποστήριξη επίβλεψης έργων ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων


Ημερομηνία δημοσίευσης:2/8/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο δημοτικό σχολείο»


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/7/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίησης του έργου "Συμπληρωματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιρίου Πλ. Κάνιγγος"


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/7/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Κοζάνης για την υποστήριξη επίβλεψης έργων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:8/6/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Τετραμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Μάιος 2022


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/5/2022
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Άργους Ορεστικού για την υποστήριξη επίβλεψης έργων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:6/5/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Παξών για την υλοποίηση του έργου "Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων"


Ημερομηνία δημοσίευσης:11/4/2022
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/3/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 755 από 76 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.