Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Φυλλάδιο - Χριστούγεννα 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2020

Ενημερωτικό φυλλάδιο στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εργαζομένων από την απειλή του covid-19, στο γενικότερο πλαίσιο ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και υποστήριξης των διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού».

  • PDF (885,15 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/2/2021

ΜΟΔ Α.Ε.