Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση "Κρατικές Ενισχύσεις σε θέματα λιμένων" για στελέχη της Ε.Δ. ΕΣΠA Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

21/4/2021

Στις 26 & 27 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα "Κρατικές Ενισχύσεις σε θέματα λιμένων". 

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται στα στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση υπό μορφή εισηγήσεων της έννοιας της Κρατικής Ενίσχυσης και εξειδικευμένων θεμάτων και εφαρμογών Κρατικών Ενισχύσεων που αφορούν σε υποδομές δυνάμει και της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση υπο μορφή εισηγήσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού γενικά και ειδικά σε θέματα που αφορούν σε υποδομές και λιμάνια. Τέλος, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν δύο μελέτες περίπτωσης που αφορούν το λιμάνι του Κατάκολου και της Ηγουμενίτσας.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και να εμβαθύνουν στις έννοιες των Κρατικών Ενισχύσεων, όσον αφορά στην εφαρμογή τους στις Υποδομές και τα Λιμάνια.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.