Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1 σελίδες

ΦΕΚ B 2413 - 25.06.2018 Αριθμ. 67346 ΕΥΘΥ 522 Τροπ. υπ' αριθμ. 133426 ΕΥΘΥ 972 6.12.2017 KYA "Καθορ.διαδικασίας επιλογής Προϊστάμενων οργαν. μονάδων EY και ΚΥ ΜΟΔ"

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρ 1 της ΥΑ Αριθμ. 67346/ ΕΥΘΥ 522 (ΦΕΚ 2413 - 25/6/2018), σχετικά με Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 133426/ΕΥΘΥ 972/6.12.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων ...

Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.