Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες

Νέα για δικαιούχους

Νέα δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Καλούνται όλοι οι πολίτες να συμμετάσχουν έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

ΝΕΑ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 167/26.02.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Φ.Δ. ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού ανακοινώνει, ως νέα ώρα αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών από το συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τον Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ...

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.