Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3 σελίδες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την ανάπτυξη και την απασχόληση την περίοδο 2014-2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα, στην οποία περιγράφεται η στρατηγική για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στις περιφέρειες και τις πόλεις της χώρας για την περίοδο 2014-2020.

Η ΜΟΔ στηρίζει τα έργα αφαλάτωσης σε Ψέριμο, Τέλενδο και Πάτμο

Ολοκληρώθηκε με τη συμβολή της ΜΟΔ η υποστήριξη δύο νησιωτικών δήμων, του Δήμου Καλυμνίων για τα νησιά Ψέριμος και Τέλενδος και του Δήμου Πάτμου.

Ηλεκτρονική Ενημέρωση για Προσκλήσεις - Προκηρύξεις 16/5/2021

Ηλεκτρονική Ενημέρωση για Προσκλήσεις - Προκηρύξεις 20/5/2021

Ηλεκτρονική Ενημέρωση για Προσκλήσεις - Προκηρύξεις 30/5/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Το υπουργείο Οικονομικών προκηρύσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων για την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων και διάφορων χημικών προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της διακήρυξης.

Ημερήσια Διάταξη για τις Ημερίδες στο πλαίσιο της Προγραμματικής Ενότητας «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ

Ημερήσια Διάταξη για τις Ημερίδες στο πλαίσιο της Προγραμματικής Ενότητας «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ

ΗΜΕΡΙΔΑ : ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013" διοργανώνει Ημερίδα με θέμα : ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, ...

ΗΜΕΡΙΔΑ : ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013", του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα : ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.