Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 35 από 4 σελίδες

Δελτίο Τύπου του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Οίτης για το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Λίμνη Κερκίνη

Σε συνέχεια του 1ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Κοτύχι-Στροφυλιά, η ΕΥΣΠΕΔ υποστήριξε τη διοργάνωση,σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) ειδών πανίδας και τύπων οικοτόπων, 2ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Το σεμινάριο έλαβε ...

Δελτίο Τύπου του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Λίμνη Κερκίνη

30/11 με 8/12 του 2013 στη λίμνη Κερκίνη έλαβε χώρα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις ανάγκες των ΦΔΠΠ που αφορούσε στην παρακολούθηση ειδών πανίδας και τύπων οικτόπων, το οποίο οργανώθηκε από την ΕΥΣΠΕΔ.

Δελτίο Τύπου του ΦΔ Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου για το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Λίμνη Κερκίνη

30/11 με 8/12 του 2013 έλαβε χώρα στη λίμνη Κερκίνη εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους ΦΔΠΠ που αφορούσε στην παρακολούθηση ειδών πανίδας και τύπων οικτόπων και οργανώθηκε από την ΕΥΣΠΕΔ.

ΔΕΥΑ Καλύμνου - Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο "Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Ψερίμου και Τέλενδου".

Με την υπ' αριθ. 323/2016 Διακήρυξη της ΔΕΥΑ Καλύμνου, προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με τίτλο: "Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Ψερίμου και Τέλενδου". Η ημερομηνία ανακοίνωσής του είναι η 24η Φεβρουαρίου 2016, η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ...

Δημιουργία κινητής έκθεσης και περιβαλλοντικής βαλίτσας για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, που εδρεύει στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας στο Πόρτο Λάγος, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο τη Δημιουργία κινητής έκθεσης και περιβαλλοντικής βαλίτσας ...

Δήμος Ιητών - Ανοιχτός Δημόσιος διαγωνισμός για την "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης ταχυδιυλιστηρίου και της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο διαγωνισμό για την "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης ταχυδιυλιστηρίου και της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών". Η ημερομηνία ...

Δήμος Λέρου - Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής ποσίμου νερού Δήμου Λέρου.

Με την υπ' αριθ. 456/2016 Διακήρυξη του Δήμου Λέρου, προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με τίτλο: "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής ποσίμου νερού Δήμου Λέρου". Η ημερομηνία ανακοίνωσής ...

Δημόσια Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ΕΥ διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των πρ/των του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της ΚΥ της ΜΟΔ

Διάστημα Υποβολής Αιτήσεων: 10/01/2018 - 31/01/2018

Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη "Συγχρηματοδότηση της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ ως Διαχειριστή του Προγράμματος με τίτλο:«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

Στις 29 Ιουλίου 2014 δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη "Συγχρηματοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του ΥΠΕΚΑ ως Διαχειριστή (Programme Operator) του Προγράμματος με τίτλο: ...

Δημοσιοποίηση εγγράφων της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) και της Υπηρεσίας ΟΠΣ στην Επιχειρησιακή Πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Από 1.1.2014 στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Διαύλου αναρτώνται όλα τα έγγραφα με αρχή έκδοσης την ΕΥΘΥ και την ΕΥ ΟΠΣ.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 35 από 4 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.